Usługi

Place zabaw

 • montaż urządzeń zabawowych renomowanych polskich producentów,
 • montaż urządzeń sportowych, siłowni zewnętrznych do street work out-u,
 • budowa różnego rodzaju nawierzchni bezpiecznych ( nawierzchnie poliuretanowe wylewane oraz układane z prefabrykatów, SBR, EPDM, nawierzchnie piaskowe, żwirowe, korowe, trawiaste),
 • przeglądy podstawowe oraz rozszerzone,
 • serwis oraz konserwacja urządzeń zabawowych,
 • czyszczenie nawierzchni bezpiecznych,
 • demontaż starych urządzeń zabawowych,

Prace ogrodowe

 • sprzątanie i porządkowanie terenu po budowie,
 • niwelacja terenu,
 • rekultywacja, usługi glebogryzarką,
 • przygotowanie terenu pod trawnik,
 • zakładanie trawników z siewu oraz rolki,
 • koszenie trawy,
 • karczowanie porośniętych terenów ( usuwanie samosiejek),
 • nasadzenia krzewów, drzew,
 • opryski,
 • nawodnienia,
 • drenaże,

Prace ziemne

 • wykopy liniowe pod kable i światłowody,
 • wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne,
 • utwardzanie nawierzchni, zagęszczanie,
 • skarpowanie, hałdowanie,
 • zakładanie studni chłonnych,
 • drenaże, nawodnienia,

Prace brukarskie

 • prace ziemne związane z przygotowaniem podbudowy,
 • układanie obrzeży, krawężników oraz kostki brukowej,
 • czyszczenie nawierzchni z kostki brukowej,

Ogrodzenia

 • montaż ogrodzeń: tymczasowych
  i przenośnych , metalowych, kutych, panelowych, siatkowych.

Transport i prace sezonowe

 • odśnieżanie dachów, parkingów, chodników, osiedli w systemie jednorazowym oraz abonamentowym,
 • usługi transportowe,